Jaarlijkse studie - en contactdag CMT

Op zaterdag 29 oktober 2016 organiseert de diagnosegroep CMT haar jaarlijkse studie- en contactdag. Deze zal plaatsvinden in het Huis van de Sport te Berchem-Antwerpen.

Lees verder

Registreer jouw actie voor De Warmste Week met Nema als goed doel!

De week voor Kerstmis wordt opnieuw De Warmste Week en geen Warmste Week zonder warme acties. Daarvoor rekenen we op jullie. Kies Nema vzw als goed doel uit meer dan 1000 vzw's en registreer je actie.

Lees verder

Snippervoorzieningen of financiële voordelen voor personen met een handicap

Herhaling themadag 12/03/2016 - Een handicap brengt vaak veel extra kosten met zich mee: therapieën, hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning, enz. Een aantal van deze kosten worden terugbetaald door o.a.

Lees verder

Flashnieuws !

Gewoon samen naar school

GRIP vzw wilde wel eens weten wat de ervaring is van kinderen met een handicap in een gewone school. We stuurden Bert Gabiëls met een camera op pad en verzamelden enkele verhalen. We bezorgen u ook graag de rechtstreekse link naar youtube.

Enquête palliatieve zorg in de eerste lijn

De onderzoeksgroep Palliatieve Zorg van de UAntwerpen kreeg de opdracht van het RIZIV om gedurende 4 jaar te onderzoeken hoe huisartsen op tijd kunnen herkennen dat een patiënt palliatief is en de nodige stappen ondernemen, met genoeg tijd om de patiënt en zijn naaste omgeving mentaal, maar ook praktisch voor te bereiden. Meer informatie vindt u op www.pro-spinoza.be.

Nieuw lichtpuntje voor Duchenne: Exondys 51 (Eteplirsen) krijgt FDA-goedkeuring voor Duchenne spierdystrofie

In mijn artikel in NM108 rond het stopzetten van Drisapersen door Biomarin (dat eerder Prosensa overnam), vermeldde ik al dat de stof Eteplirsen van de firma Sarepta Therapeuticals nog wel in de running was, hoewel ook daar de resultaten niet zeer overtuigend waren.

Nema organiseert

29/10/2016 - 09:15

Jaarlijkse studie - en contactdag

Op zaterdag 29 oktober 2016 organiseert de diagnosegroep CMT haar jaarlijkse studie- en contactdag.

12/11/2016 - 14:00

Zoals steeds is iedereen die zelf ataxie heeft, ouder (of grootouder), familielid of partner is, of op een andere manier nauw betrokken is met iemand met ataxie (bijvoorbeeld als hulpverlener), van harte welkom.  

19/11/2016 - 09:15

Snippervoorzieningen of financiële voordelen voor personen met een handicap

Een handicap brengt vaak veel extra kosten met zich mee: therapieën, hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning, enz. Een aantal van deze kosten worden terugbetaald door o.a. het ziekenfonds, het Vlaams Agentschap, FOD sociale zekerheid, en ook fiscaal zijn er voordelen voor personen met een handicap of gezinnen met een kind met een handicap.

14/01/2017 - 17:00

Hoeve Genemeer in Beverlo, Limburg.
Meer info volgt nog.

05/03/2017 - 14:00

Zaal Klooster, Strandlaan 239 te Koksijde
Meer info volgt nog.

Nema raadt aan

26/11/2016 - 09:30
Locatie/venue of the meeting Van der Valk hotel, Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem - Info en aanmelding bij mw Janine Schroots via wschroots@hotmail.com.
26/11/2016 - 10:00

SMA, een update in de huidige inzichten, de ‘standards of care’ en de lopende en toekomstige klinische studies.

Extra nieuws items

De universiteit van Florida en de patiëntenvereniging GoFAR kondigen een gen therapie programma voor ataxie van Friedreich aan

Gainesville, Florida, 13 september 2016 – Vertaling: Dirk Cornil, diagnoseverantwoordelijke Ataxieën Nema vzw 

Onderzoekers van de universiteit van Florida hebben van de Italiaanse patiëntenvereniging GoFAR een toelage bekomen voor de ontwikkeling van een gen therapie programma voor de behandeling van ataxie van Friedreich.

GoFar kende de beurs met een waarde van 750.000 dollars toe aan Manuela Corti van het Powell Gen Therapie Centrum van de universiteit van Florida.

Wie zijn wij?

Nema vzw oftewel de Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA). In de volksmond wordt vaak naar deze groep aandoeningen verwezen met de term 'spierziekten'.