Algemene vergadering (AV) Nema vzw

Datum: 
zaterdag, 4 maart, 2017 - 16:00

Algemene vergadering (AV) Nema vzw (voor Nema-vrijwilligers/medewerkers) op zaterdag 4 maart 2017 om 16 uur in Inkendaal.

AGENDA

  1. Verwelkoming
  2. Goedkeuring verslag AV 2016
  3. Terugblik op het jaar 2016
  4. Toelichting bij de rekeningen boekjaar 2016 en goedkeuring hiervan
  5. Vooruitblik op het jaar 2017
  6. Ontlasting bestuurders
  7. Kandidaturen en herverkiezing bestuursleden

Vriendelijke groeten namens de voltallige raad van bestuur.