Davidsfonds veilt aquarellen voor Nema

Het Davidsfonds draagt Nema een warm hart toe en wenst al haar leden een voorspoedig 2013. Het Davidsfonds organiseert ten voordele van Nema een kunstveiling met 2 aquarellen van Luc Drappier, een vermaard kunstenaar uit de Davidsfonds kring.

De opbrengst van deze actie wordt intergraal aan Nema geschonken. Waarvoor hartelijke dank vanuit ons Nema-team en haar leden!

Bieden voor een mooi stukje kunst en voor het goede doel kan je op Davidsfonds_Veiling

Alvast een warme dankuwel en hopelijk tot heel binnenkort,

met vriendelijke groeten vanwege het bestuur van Davidsfonds

 

Secretariaat Davidsfonds:

Peter Derudder - Eikenmolenwijk 30 - 9820 Merelbeke - 09 230 50 20 - secretariaat@davidsfonds-flovog.be

Kijk ook eens naar onze website: www.davidsfonds-flovog.be

Voor informatie mbt Erfgoedcel “Land van Rode”: klik op erfgoedcelviersprong