De stedelijke adviesraad voor personen met een handicap van de stad Kortrijk

September 2015 – Auteur: Filip Rabaut - Verschenen in NM105, pag. 25

In 1974 werd, op aandringen van enkele organisaties, een nieuwe stedelijke adviesraad opgericht. Die nieuwe adviesraad had als doel mensen met een beperking een stem te geven. Door verschillende verenigingen (van mensen met een diversiteit aan beperkingen) te groeperen, kon de slagkracht versterkt worden. De eerste jaren kon de adviesraad heel vaak zijn stem laten horen, helaas bleef het daar vaak ook bij. Door de jaren heen groeide de adviesraad uit naar een goed gestructureerde werkgroep die naast de "gehandicapten" ook de vaak minder mobiele oudere mensen één grote gezamenlijke stem gaf. 

31 jaar later: 

De adviesraad functioneert nu met een dagelijks bestuur die bemand wordt met enkele gevestigde waarden die vanuit verschillende groeperingen komen. Daarnaast bestaat er ook een adviesraad waar iedereen welkom is en waar iedereen zijn stem kan laten horen. 

De adviesraad wordt op vandaag als een volwaardige partner gezien binnen de stad Kortrijk. Bij vrijwel elke nieuwbouw, verbouwing, aanpassing of heraanleg wordt er rekening gehouden met de adviezen van de raad. Daarnaast wordt er ook vaak op hen een beroep gedaan om evenementen aan te passen aan de noden van een persoon met een beperking. Ik denk bv. aan doventolken bij concerten, toneelstukken, stoelen die vibraties geven bij concerten, aangepaste plaatsen bij evenementen en sportwedstrijden,...

Kortrijk zal de komende jaren één grote bouwwerf worden. Komende jaren start men met de bouw van een zwembad, fuifzaal, evenementenplein, nieuwe scholen, rusthuizen, ondergrondse parkings en het heraanleggen van de stationsbuurt, de Leieboorden en nog tal van andere dingen. Voor als deze dossiers werd het adviesorgaan uitgenodigd. Telkens konden ze hun nut bewijzen. Op hun verzoek werden heel wat dossiers aangepast aan de noden van personen met een beperking. 

Je kunt dus stellen dat men in Kortrijk het eigenlijk maar normaal begint te vinden om ook met ons "mensen met een beperking" rekening te houden. Naast de stad Kortrijk zijn er nog een aantal gemeenten die een gelijkaardig orgaan hebben opgericht om personen met een beperking een stem te geven. Ik moet helaas ook vaststellen dat er nog heel wat gemeenten en steden zijn die hier, anno 2015, nog steeds het nut niet van inzien. 

Groeten Filip