Enquête palliatieve zorg in de eerste lijn

De onderzoeksgroep Palliatieve Zorg van de UAntwerpen kreeg de opdracht van het RIZIV om gedurende 4 jaar te onderzoeken hoe huisartsen op tijd kunnen herkennen dat een patiënt palliatief is en de nodige stappen ondernemen, met genoeg tijd om de patiënt en zijn naaste omgeving mentaal, maar ook praktisch voor te bereiden. Meer informatie vindt u op www.pro-spinoza.be.

Door dit onderzoek met veel veldwerk, waarbij we huisartsen probeerden te motiveren om dit uit te proberen, stootten we op veel problemen. Deze problemen hadden niet alleen te maken met de huisartsen, maar ook veel andere aspecten van onze gezondheidszorg en samenleving.
Er werden ook een aantal mogelijke oplossingen opgevangen in het veld.

Graag hadden we ook aan jullie gevraagd om ons jullie mening te geven over de mate van belangrijkheid van de opgelijste problemen en mogelijke oplossingen. Je hoeft zelf nog niet in een palliatieve situatie gekomen zijn om hierover een mening te hebben. De mening van patiënten en mantelzorgers is in deze echt onmisbaar !

Wilt u aub deze enquête invullen, en liefst ook door zoveel mogelijk leden, zodat we aan het RIZIV kunnen vertellen wat patiënten en mantelzorgers over de voorliggende barrières en mogelijke oplossingen denken?

De resultaten van dit onderzoek zullen besproken worden door het RIZIV en ook andere overheidsinstanties, dus het is enorm belangrijk dat we voldoende aantallen halen bij deze enquête om geloofwaardige beleidsaanbevelingen te kunnen maken.

De enquête vindt u door hier te klikken:
Vul de enquête in

Met uw deelname maakt u het verschil!

Alvast bedankt voor uw deelname,
de onderzoeksgroep Palliatieve Zorg van de Universiteit Antwerpen

dr Bert Leysen, huisarts en onderzoeker
mr. David Troonbeeckx, onderzoeksfacilitator
mr. Louis Faingnaert, onderzoeksfacilitator
prof. dr. Bart Van den Eynden, promotor
prof. dr. Johan Wens, promotor