Hoe leg je jouw beperking uit aan een werkgever?

Bron: www.werkbank.be

Het is moeilijk om je beperking op een goede manier uit te leggen aan potentiële werkgevers. We geven hieronder enkele tips.

 a. Wees duidelijk

Leg je beperking uit in eenvoudige, begrijpbare taal. Gebruik geen geleerde woorden of een lange, ingewikkelde uitleg.

 ‘Ik zou het beestje, epilepsie, bij zijn naam noemen. Vermelden hoe ernstig het is, hoe vaak het gebeurt, wat er moet gebeuren en wat de invloed is voor mijn eventuele job.’

 b. Stel jezelf positief voor

Let erop dat je geen woorden gebruikt die een negatieve indruk kunnen maken (bijvoorbeeld spastisch).Spreek ook niet alleen over je beperkingen maar geef ook aan waar je geen problemen mee hebt. Je kunt hiervoor de MAAR-techniek gebruiken: ‘ik heb een beperking, MAAR ik kan deze job wel aan’.Je kunt ook uitleggen hoe je behoefte aan ondersteuning je gevormd heeft. In bepaalde situaties kan dit ook een meerwaarde betekenen in de job waarvoor je solliciteert, bijvoorbeeld dat je een echte doorzetter bent. Als je goed voorbereid bent, kun je de werkgever juist en positief informeren over je talenten en capaciteiten. Op die manier ziet hij ook misschien eerder je mogelijkheden en talenten dan je beperkingen.

 ‘Ik vermeld steeds de mogelijkheid om tewerkstellingsmaatregelen aan te vragen en mijn vrijwilligerswerk. Als ze daarop ingaan,vertel ik wat mijn beperking inhoudt en probeer ik het positief te benadrukken.’

 c. Eerlijk of strategisch?

Enerzijds raden we je aan om geen onwaarheden te vertellen of belangrijke gevolgen van je beperking op je werkprestaties te verzwijgen. De HR-tip zegt: ‘wie voldoende overtuigd is van zijn competenties, aarzelt niet om een eerlijk beeld te geven over zijn sterke en minder sterke punten’.Anderzijds wil je een zo goed mogelijke indruk maken. Als je alle mogelijke probleempjes door je beperking vertelt, loop je het gevaar dat de werkgever je niet zal aanvaarden. Je kunt beter alleen die dingen benoemen waarbij je ondersteuning nodig hebt en/of die een invloed hebben op je werkprestaties.

‘Ergens is het fair om het direct te communiceren naar je toekomstige werkgever dat je een beperking hebt. Anderzijds is het soms een teken van zwakte om direct je beperkingen op tafel te leggen. Indien ik ervoor zou kiezen om te vertellen over mijn beperkingen, zou ik dit eerder naar het einde toe aanbrengen.’

d. Specifiek naar arbeidsmogelijkheden toe

Je richt best je uitleg zo snel mogelijk op de gevolgen van je beperking op je werkprestaties. Probeer zo precies mogelijk uit te leggen wat in de job in kwestie voor jou moeilijkheden kan opleveren en wat niet. Je kunt je hierbij beperken tot die zaken die bij de uitvoering van deze functie dikwijls voorkomen en op de belangrijkste taken betrekking hebben. Het is heel sterk om tegelijk ook al mogelijke oplossingen te geven. Dat kunnen zowel materiële aanpassingen als immateriële zaken  (bijvoorbeeld aantal werkuren, structuur in je werk, begeleiding, …) zijn. Wees hierbij zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld ‘Door mijn visuele beperking kan ik geen klein gedrukte teksten lezen. Teksten in een groter lettertype kan ik wel lezen’. Jij weet het best wat je kan ondersteunen. Denk hierbij ook aan de faciliteiten en ondersteuning die je hielpen om struikelblokken te omzeilen tijdens je studies en eventuele stage. Vaak zullen dezelfde dingen ook nuttig zijn in je werksituatie. Je kunt ook op voorhand mensen uit je omgeving of organisaties en diensten contacteren om samen na te denken over mogelijke oplossingen voor deze struikelblokken.

 Zoek ook uit wie verantwoordelijk is voor de oplossing of aanpassing (bijvoorbeeld jijzelf, de VDAB, de werkgever, …).

 ‘Als ze vragen wat mijn beperking precies inhoudt, zeg ik dat ik vooral goed ben in het uitvoeren van duidelijk omschreven taken zonder dat daar veel informele contacten bij nodig zijn. En dat ik goed functioneer in een niet te drukke ruimte waar ik me kan concentreren op mijn werk. Ik heb ook graag een duidelijke agenda bij vergaderingen waarbij efficiënt gewerkt wordt.’

e. Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor werkgevers vermelden?

Wanneer je een arbeidshandicap hebt hebben jij en je (toekomstige) werkgever misschien wel recht op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen [BTOM’s]. Die maatregelen hebben als doel om de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap op de gewone arbeidsmarkt te bevorderen. Kennis van de maatregelen waar je (toekomstige) werkgever voor in aanmerking komt, zijn een serieuze troef. Ze kunnen een extra duwtje in de rug zijn om je de job aan te bieden. Werkgevers zijn vaak zelf niet goed op de hoogte van deze tewerkstellingsbevorderende maatregelen. Zorg ervoor dat je duidelijke informatie kunt geven over de maatregelen waarvoor je in aanmerking komt en wat ze concreet inhouden. Je kunt hen bijvoorbeeld de basisuitleg op papier bezorgen.