Links: toegankelijkheid

Accessible Travel
Een overzichtje van strandrolstoelen, aangepaste toiletten en toegankellijke strandpaviljoenen aan de Nederlandse kust. www.accessibletravelnl.com


Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV’s).

De MAV’s richten zich vooral op personen met een mobiliteitsbeperking. 


Toevla

Toegankelijk Vlaanderen - toevla.vlaanderen.be


Intro

Intro maakt festivals, evenementen, manifestaties,... toegankelijk voor mensen met een handicap.
inclusie.be


Toegankelijkheidsbureau

www.toegankelijkheidsbureau.be


Toegankelijk Vlaanderen

Website met informatie over de toegankelijkheid van gebouwen zoals gemeentehuizen, scholen, verblijfsaccommodaties, musea, culturele centra, sportcentra maar ook van vervoer, fietspaden, wandelpaden en andere toeristische voorzieningen.
www.toegankelijkvlaanderen.be


Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid

www.gelijkekansen.vlaanderen.be/organisatie/vst.htm


TolBO

Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsorganisaties
www.vzwtolbo.be


Provincie Luik - Toerisme: Een toegankelijke bestemming

Flanders Field: Toegankelijk voor iedereen