Nema's themadag 2016

Een handicap brengt vaak veel extra kosten met zich mee: therapieën, hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning, enz. Een aantal van deze kosten worden terugbetaald door o.a. het ziekenfonds, het Vlaams Agentschap, FOD sociale zekerheid, en ook fiscaal zijn er voordelen voor personen met een handicap of gezinnen met een kind met een handicap.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere maatregelen, 'snippervoorzieningen', voor mensen met een handicap: parkeerkaart, verminderingen bij het gebruik van het openbaar vervoer, sociaal telefoontarief, enz..

Dagindeling:

09u15 - Welkom (koffie, thee en koffiekoekjes),
09u45 - Inleiding themadag,
10u00 - Infosessie 1: snippervoorzieningen
10u45 - Pauze
11u00 - Infosessie 2: pab/PVF
11u45 - Vragenronde
12u30 - Lunch - Broodjesbuffet,
13u30 - Infosessie 3: woonondersteuning
14u15 - Vragenronde
15u00 - Afsluiting themadag.

Sessie 1: Snippervoorzieningen: Welke snippervoorzieningen of financiële voordelen bestaan er allemaal voor personen met een handicap? Hoe kan je deze maatregelen of voordelen verkrijgen? Tijdens de thema dag organiseert Nema een infosessie waar getracht wordt een antwoord te bieden op de deze vragen. Gastspreker: Alexander Leysen 

Sessie 2: pab/PVF: Nema is sinds 2012 contactpersoon voor het aanvragen van ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH). Sindsdien konden we met succes voor meer dan 20 leden een persoonlijk assistentiebudget (PAB) aanvragen. Vanaf april 2016 gaat het nieuwe PVF decreet echter gefaseerd in voege. Daarbij wordt het huidig systeem met contactpersonen afgeschaft, en er start een systeem met twee trappen. De eerste trap is het basisondersteuningsbudget (BOB) dat al in februari 2015 werd aangekondigd maar alvast de eerste jaren verre van voor iedereen met een handicap is weggelegd. Ook voor de tweede trap (voor mensen met een grotere ondersteuningsnood) dreigt opnieuw een wachtlijst te ontstaan. Tijdens deze infosessie gidst beleidsmedewerker Patrik Claes ons door de voor- en nadelen van dit nieuwe PVF systeem, terwijl we stilstaan bij de gevolgen die dit heeft voor mensen die nu al een ondersteuning krijgen, en mensen die nog steeds wachten op een budget of plaats in een voorziening. Gastspreker: Patrik Claes

Sessie 3: woonondersteuning: Meer info over deze sessie volgt nog via onze website, en onze leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging via post.


HELAAS VOLZET - Wil jij deelnemen aan de themadag?

Gelieve dan uiterlijk voor 5 maart in te schrijven via secretariaat@nema.be, met naam, aantal personen en of je mee geniet van een broodjeslunch.

Zaterdag 12 maart – in Novotel te Mechelen - Van Beethovenstraat 1, 2800 Mechelen

Ter info, parkeergelegenheid: Doorrijhoogte betaalparkings 'Lamot' onder het hotel: 1m95 en 'Vinci Hoogstraat' op 350 m. van het hotel: 1m90. Link plan Mechelen met parkeergelegenheden.

Dit evenement wordt u gratis aangeboden dankzij Rotary Mechelen. Wij zijn hen hiervoor héél dankbaar!

Groetjes en hopelijk tot dan,
Nadine en Karin