Nieuwe Facebookpagina

Sinds 26 april beschikt Nema naast enkele gesloten Facebookgroepen ook over een openbare Facebookpagina: Nema vzw. Via deze pagina willen wij naast het bieden van informatie aan onze leden ook het grote publiek sensibiliseren om meer aandacht te krijgen voor de problematieken rond spierziekten.

Deel en Like onze pagina zodat we heel snel heel erg bekend zullen worden!