Ondersteuning personen met een handicap in het gedrang

Nieuwe actiegroep personen met een handicap trekt aan alarmbel over gepland beleid Vandeurzen

Deze actie is een initiatief van GRIP vzw, Nema vzw, Ouders voor Inclusie en Hazo vzw.

Wachtlijsten en afhankelijkheid van voorzieningen zijn troef in de sector personen met een handicap. De Vlaamse Regering finaliseert in deze periode een decreet persoonsvolgende financiering (PVF) dat de pijnpunten moet aanpakken. Maar organisaties van personen met een handicap zijn daar niet onverdeeld positief over. Vier organisaties van personen met een handicap lanceren vandaag de actiegroep 'RIP PAB PGB'. Ze trekken hiermee aan de alarmbel en stellen dat het recht op ondersteuning en zelfbeschikking voor iedere persoon met een handicap op de helling staat.

Luc Demarez, directeur van een van de organisaties: "We willen met deze actiegroep mensen wakker schudden en een signaal geven aan de buitenwereld, in de eerste plaats aan de personen met een handicap zelf maar ook aan politici. We hebben lang afgewacht, onze bekommernissen verwoord en gehoopt dat de regering niet op deze weg voortgaat. Het decreet is nog niet definitief gestemd, daar zijn we ons van bewust. De regering zal het ontwerp nog aanpassen. Wij schatten echter in dat men de plannen niet meer fundamenteel zal wijzigen. Daarom hebben we besloten dat andere acties nodig zijn en richten we deze actiegroep op".

Onafhankelijker van anderen een leven kunnen uitbouwen

De Vlaamse Regering wil de ondersteuning meer vraaggestuurd maken. Toch heeft Vlaanderen al een basis voor vraagsturing: het Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) en het Persoonsgebonden Budget (PGB). Meer dan 2000 personen met een handicap (volwassenen en kinderen, met verschillende soorten van beperking) organiseren met het PAB zelf hun ondersteuning. Het PGB is voorlopig gestrand op een experiment met een kleine 150 mensen. "Voor mij bijvoorbeeld betekent mijn PAB dat ik kan werken en niet in een instelling hoef te wonen. Deze regelgeving zal echter vervangen worden door dit nieuwe decreet. Maar volgens onze analyse zal PVF niet dezelfde mogelijkheden bieden als PAB en PGB. Wij verwachten dat we weer afhankelijker zullen worden van de goodwill van ons netwerk en de werking van voorzieningen. Daarom willen we niet dat het PAB en het PGB afgeschaft worden", aldus Demarez.

De actiegroep stelt bovendien dat minder mensen terecht zullen kunnen bij het VAPH. Demarez: "Je kan pas aanspraak maken op ondersteuning vanuit het VAPH als je ondersteuningsplan aantoont dat je netwerk en de reguliere diensten je echt niet meer kunnen helpen. Dat is de wereld op zijn kop. Het VAPH zou juist de inzet van allerlei hulpbronnen moeten ondersteunen. Op dit moment kunnen veel personen met een handicap door de wachtlijsten hun recht op ondersteuning niet waarmaken. Maar in de toekomst zullen een aantal mensen zich zelfs niet meer op die wachtlijst kunnen laten zetten, omdat ze geen 'recht' meer hebben".

Demarez: "Veel personen met een handicap weten niet wat hen boven het hoofd hangt. Sommigen die het wel weten zijn al blij dat er iets gebeurt. Ze zijn het beu om te wachten. 'Iets is beter dan niets', hebben wij veel gehoord de laatste tijd. Maar daar zijn wij het niet mee eens. Volgens ons zijn de plannen geen vooruitgang maar een achteruitgang voor personen met een handicap. En daar willen we tegen protesteren".

 

Meer informatie:

www.rip-pab-pgb.be

Woordvoerder Luc Demarez: 055/ 60.37.43 of  0475/ 83.75.82

"We hebben 14 jaar gestreden om het PAB erdoor te krijgen en nog eens 14 jaar om het te behouden en de mogelijkheden uit te breiden. Er kan nog veel aan verbeterd worden, maar het heeft toch bewezen dat het een inclusief leven en zelfsturing mogelijk kan maken. We gaan dit nu niet zonder slag of stoot opgeven".

Actiegroep RIP PAB PGB bij lancering van www.rip-pab-pgb.be, 13/12/13