Nut van de ganse volgordebepaling van het exoom voor de genetische diagnose van pediatrische neurologiepatiënten voor wie voorheen geen diagnose kon gegeven worden.

Bron: SAGE journals - 15 mei, 2016 - Vertaling: Dirk Cornil, diagnoseverantwoordelijke Ataxieën Nema vzw

(het exoom is het deel van het menselijk genoom gevormd door de exons, die coderen voor de aanmaak van proteïnen; het exoom maakt minder dan 2 % van de genetische code uit, maar het bevat ongeveer 85 % van de gekende ziekte-gerelateerde varianten. Dit maakt dat de volgordebepaling van het exoom een kostenbesparend alternatief is voor volgordebepaling van het ganse genoom)

Onderzoek uitgevoerd in het Wolfson Medisch Centrum van Holon, Israël.

Samenvatting

Volgordebepaling van het ganse exoom laat toe een groot aantal genen te scannen voor een relatief lage kost. De auteurs van dit artikel onderzochten het gebruik ervan voor  pediatrische neurologiepatiënten voor wie voorheen geen diagnose kon gegeven worden. Deze retrospectieve cohortstudie voerde een volgordebepaling van het ganse exoom uit bij 57 patiënten van “Magen” (metabolische neurogenetische kliniek) met ongekende diagnose ondanks vroeger onderzoek. De auteurs rapporteren over de klinische kenmerken, oorzakelijke genen, wijzigingen in behandeling en verschaffen een analyse van het nut van de volgordebepaling van het ganse exoom per primair klinisch kenmerk. Een oorzakelijk gen werd geïdentificeerd in 49.1% der patiënten: 17 hadden een autosomaal dominante mutatieen9 waren autosomaal recessief en 2 X-gebonden. De hoogste graad van positieve diagnose werd gevonden bij patiënten met ontwikkelingsvertraging, ataxie of bij vermoeden van een neuromusculaire aandoening. Volgordebepaling van het ganse exoom garandeerde een definitieve wijziging in de behandeling bij 5 patiënten. Genetische databases werden overeenkomstig aangepast. Als besluit kunnen we zeggen dat volgordebepaling van het ganse exoom nuttig is voor een hoge detectiegraad voor aandoeningen waar voorheen geen diagnose was. Gebruik van deze techniek  kan invloed hebben op diagnose, behandeling en prognose zowel voor patiënten als voor familieleden.