Wereld Gezondheidsorganisatie roept op om methoden en resultaten klinische trials publiekelijk bekend te maken

Auteur: Patrik Claes - Verschenen in NM104, pagina 69

Onderstaand positief bericht bereikte ons via Alltrials in April 2015. Alltrials is een organisatie die er voor ijvert dat alle huidige en eerdere klinische trials verplicht moeten geregistreerd worden, en hun methoden én resultaten gerapporteerd. Een goede zaak waar we zeker achter staan als patiëntenvereniging. Heel wat informatie blijft immers geheim omdat farmabedrijven zelden tegenvallende resultaten of volledige onderzoeksmethodes rapporteren. Informatie over wat precies werd gedaan in een trial en wat erin gevonden werd kan hierdoor voorgoed verloren gaan voor artsen en onderzoekers. Niet alleen resulteert dit mogelijk in onjuiste beslissingen bij nieuwe behandelingen, ook bestaat de kans dat er een goed medicijn wordt gemist of dat trials nodeloos worden herhaald.

Voor de eerste keer ooit heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) nu standpunt ingenomen rond het rapporteren van resultaten uit klinische trials, en het is meteen een erg sterk standpunt. De WHO zegt namelijk dat onderzoekers een duidelijke ethische plicht hebben om de resultaten van alle klinische studies publiek te maken. Daarbij benadrukte de WHO expliciet dat ook resultaten van eerdere (verborgen gebleven) trials beschikbaar moeten gemaakt worden. Ze roept dan ook organisaties en overheden op om hier mee over te waken. Ben Goldacre van Alltrials zei hierop: “Dit is een erg welkom, positief en duidelijk standpunt van de WHO”.

Ilaria Passarani van de Europese consumentenkoepel BEUC noemde het “een mijlpaal voor gebruikers”. Wij en honderden gebruikers over de hele wereld vroegen afgelopen herfst in onze brieven aan de WHO immers dat zij dit standpunt wilden onderschrijven, wat ze nu dus gedaan hebben. Goed werk dus van iedereen die hier mee voor ijverde!

Je kan meer lezen over het standpunt van de WHO op de website www.alltrials.net.