Wilt u ook in 2016 lid blijven van Nema? Of wilt u graag lid worden?

In ruil voor uw lidmaatschap bij Nema ontvangt u driemaandelijks het tijdschrift NM en uitnodigingen en kortingen voor alle Nema-activiteiten. Zo waren er in 2015 onze toegankelijke activiteiten, uitstapje naar Technopolis, ouder-weekend, tal van lotgenotenbijeenkomsten, een Nieuwjaarsetentje,…

U maakt kennis met lotgenoten, ontvangt informatie over uw aandoening en kan bij onze medewerkers terecht voor persoonlijk advies. Ook achter de schermen werken wij hard: Nema verdedigt uw belangen op beleidsniveau en steunt het onderzoek, is erkend contactpersoon voor PAB-aanvragen, volgt de medische ontwikkelingen op de voet en zorgt voor een nauw contact met de NMRC’s.

Als u lid wenst te blijven (waarvoor dank!) willen we vragen om uw lidmaatschap voor eind december 2015 te verlengen, zodat u ons eerste tijdschrift NM van 2016 niet moet missen. Indien u zich later wenst in te schrijven zal de in 2016 reeds verschenen NM’s digitaal ontvangen. Alvast bedankt om tijdig uw lidgeld te betalen!

U kunt uw lidmaatschap verlengen of aanvragen:
door 19 euro te storten op rekeningnummer
IBAN: BE18 7370 2204 0665 - BIC: KRED BE BB
van Nema vzw, Haarbemdenstraat 55/1 - 3500 Hasselt
met als mededeling ‘Uw naam - lidmaatschap 2016

Een gift bovenop het lidgeld? Dat kan en mag, graag zelfs!

Giften om onze werking uit te bouwen, zijn altijd meer dan welkom. Bovendien wordt u zo “vriend van Nema”. Voor een gift vanaf € 40  – bovenop de lidmaatschapsbijdrage – ontvangt u een fiscaal attest. Zo krijgt u korting op uw personenbelasting. U trekt (afhankelijk van uw inkomen) tot de helft terug, en kunt dus meer geven zonder dat u zelf meer betaalt!